Edytor Nodów: Scale

Skalowanie obrazka… na cztery sposoby! Jest to mimo domniemanej prostoty, dość skomplikowany nod, ponieważ zajmuje się skalowaniem otrzymanych danych. Zależnie od rozdzielczości renderowanego obrazu jego działanie jest przewidywalne lub może zaskakiwać. Warto pamiętać że render size to coś innego niż scene size, a skalowanie może być absolutne lub względne.

Edytor Nodów: Translate 2

Przesuwanie obrazu. W nodach Blendera istnieje możliwość prostego przesuwania obrazu w dwóch wymiarach, zupełnie jakby to była warstwa w Gimpie lub Adobe. Służy do tego nod o nazwie Translate. Pokazuję jego działanie i jedno z zastosowań.

Edytor Nodów: nody Separate/Combine

Zestaw kilku nodów zajmujący się rozdzielaniem obrazu na kanały barwne i ich łączeniem, według różnych modeli barwy. Można następnie poszczególne kanały odpowiednio zmienić, i złączyć ponownie uzyskując dodatkowe efekty.

Edytor Nodów: Math

Jeden z bardzo potężnych i niezwykle użytecznych nodów, ukierunkowany na ręczne prowadzenie obliczeń. Udostępnia funkcje matematyczne oraz możliwość wyboru wartości maksymalnych, minimalnych, większych lub mniejszy niż, oraz proste operacje arytmetyczne na pikselach obrazu.

Edytor Nodów: Alpha Convert

Nod zajmuje się konwertowaniem pomiędzy dwoma sposobami zapisu kanału alfa w obrazie. Niektóre formaty wymagają zapisania danych RGB oraz niezależnego kanału A (są to kluczowane dane, niezwiązane, itp). Drugi format zapisuje dane w postaci kanałów RGB przemnożonych przez kanał A, zatem zapisywane są dane R*A,G*A,B*A,A. Zależnie od wymagań, konwersja pomiędzy tymi dwoma formatami odbywa się ...