Edytor Nodów: Bilateral Blur

Nod o bardzo ciekawym działaniu – potrafi rozmywać powierzchnie, pozostawiając ostre krawędzie. Służy do wygładzania szumów z niskorozdzielczych obrazów, z wyników działania AO lub niezbyt precyzyjnie liczonych cieni rzucanych przez lampy.

Edytor Nodów: Filter

Opisuję działanie dość wszechstronnego noda jakim jest Filter. Nod ten służy do operacji na obrazku, i wykonuje głównie wykrywanie krawędzi, wyostrzanie lub zmięczanie. Potrafi także dorysować cień 2d do kontrastowych elementów rysunku.

Edytor Nodów: Normalize 4

Normalizacja jest procesem, który proporcjonalnie skaluje dowolny zestaw wartości do zadanego z góry przedziału. W tym przypadku jest to przedział 0-1, zatem dowolna informacja wprowadzona do tego noda zostanie tak przeskalowana, aby znajdować się w standardowym zakresie. Tego typu przeskalowanie doskonale upraszcza operacje na nodach które generują zbyt szeroki zakres danych, np. oglądanie głębi Z ...

Edytor Nodów: Map Value 1

Mapowanie wartości to nod wektorowy, który potrafi coś dodać do- i przeskalować wartość wejściową. Matematycznie jego działanie odpowiada wektorowej operacji SAXPY, gdzie cała grupa danych zostaje przemnożona przez czynnik skalujący, z ewentualnym przesunięciem. Jest to bardzo przydatny rodzaj noda. Nadaje się do korekty i przeskalowywania wielu wartości skalarnych naraz. W materiale wideo pokazuję proste zastosowania, ...

Edytor Nodów: Vector Curves

Krzywe wektorowe to nod skalujący wartości składowych wektora wprowadzonego do noda jako wejście. Na wyjściu dostajemy wektor przeskalowany. Skalowanie lub zmiana wartości odbywa się podobnie jak dla noda RGBCurves, z tym, że zamiast składowych koloru RGB skalujemy rzeczywiste wartości składowych wektora w przestrzeni XYZ.