Edytor Nodów: Displace

Narzędzie do dystorsji i przesuwania pikseli obrazu za pomocą innego obrazu wprowadzonego jako informacja wektorowa.

Za pomocą tego noda można wykonać przesuwanie fragmentów obrazu w różnych kierunkach na dwa sposoby: podając obraz czarno-biały (wtedy przesuwanie odbywa się równomiernie w kierunkach xyz) albo podając obraz kolory, i wtedy kolor czerwony odpowiada za przesunięcia w osi X, kolor zielony to oś Y, a niebieski – standardowo Z (i chyba nie jest wykorzystywany).

A Ty co o tym myślisz?