Edytor Nodów: nody Separate/Combine

Zestaw kilku nodów zajmujący się rozdzielaniem obrazu na kanały barwne i ich łączeniem, według różnych modeli barwy.

Można następnie poszczególne kanały odpowiednio zmienić, i złączyć ponownie uzyskując dodatkowe efekty.

A Ty co o tym myślisz?