Materiały – opcje różne: shading

Zakładka Shading na panelu materiałów to zbiór różnych opcji. Wyjaśniam je tutaj.

W grupie tych opcji znajdują się ciekawe możliwości – np. możliwość zrobienia materiałów świecących (parametr Emit), oraz bezcieniowych (Shadeless). Możemy też ustawić cechę podświetlenia wewnętrznych, tylnych ścian modelu za pomocą Transluency, lub zmianę sposobu rozchodzenia się światła na obiekcie za pomocą Cubic Shading. Jednym z ciekawych parametrów jest także opcja Tangent Shading – która pozwala symulować materiały szlifowane, posiadające na powierzchni błyszczący relief nadający światłu specyficzne własności. Wszystko to w krótkim tutku, zapraszam!

A Ty co o tym myślisz?