Rigid Body: Constraints: Fixed

Fixed to blokada, która usztywnia wzajemną relację między obiektami. Podczas symulacji można ją zerwać.

W materiale wideo przedstawiam zastosowania, konfigurację i działanie najprostszego konstreina – jakim jest fixed. Działa on tak, że blokuje położenia obiektów względem siebie, podobnie jak robi to (jednostronnie) parent. Omawiam też pozostałe opcje, wspólne dla wszystkich innych constraints.

 

A Ty co o tym myślisz?