Rigid Body: Gęstość

Gęstość obiektów jest ważną cechą fizyczną, którą musimy uwzględnić w symulacjach.

Dzięki odpowiedniemu doborowi gęstości nasze obiekty będą miały mniejszą lub większą masę, przy zachowaniu tej samej objętości, co wpływa znacznie na stabilność symulacji. Najstabilniejsze symulacje otrzymuje się w tym systemie wtedy, gdy masy obiektów są ze sobą porównywalne, to znaczy, różnice nie przekraczają rzędu lub dwóch wielkości. W przeciwnym wypadku system zachowuje się niestabilnie i można obserwować szarpanie się obiektów lub ich wzajemne przenikanie, czyli generalnie efekty, których chcemy unikać.
Więcej szczegółów w materiale wideo, zapraszam!

A Ty co o tym myślisz?