Edytor Nodów: Alpha Convert

Nod zajmuje się konwertowaniem pomiędzy dwoma sposobami zapisu kanału alfa w obrazie. Niektóre formaty wymagają zapisania danych RGB oraz niezależnego kanału A (są to kluczowane dane, niezwiązane, itp). Drugi format zapisuje dane w postaci kanałów RGB przemnożonych przez kanał A, zatem zapisywane są dane R*A,G*A,B*A,A. Zależnie od wymagań, konwersja pomiędzy tymi dwoma formatami odbywa się ...