Edytor Nodów: nody Separate/Combine

Zestaw kilku nodów zajmujący się rozdzielaniem obrazu na kanały barwne i ich łączeniem, według różnych modeli barwy. Można następnie poszczególne kanały odpowiednio zmienić, i złączyć ponownie uzyskując dodatkowe efekty.