Cycles: Glass BSDF 2

Shader szkła, który stanowi bazę do tworzenia swojego własnego szkła o fotorealistycznych własnościach. Omawiam jedynie jego bazowe funkcje, zastosowania będą potem :)