Modyfikatory – hook, czyli hak 7

Ten modyfikator przypomina hak, który można zaczepić o wierzchołki i potem je przesuwać razem z dowolnym obiektem. Modyfikator hook to narzędzie pozwające przywiązać wierzchołki z danego mesha do innego, niezależnego obiektu. Przesunięcie tego obiektu powoduje wtedy przesunięcie odpowiednich wierzchołków, stanowiąc o tym, że pewne obiekty deformują inne obiekty. Można dzięki temu modyfikatorowi oraz odpowiednio ustawionej ...