Edytor Nodów: Map Value 1

Mapowanie wartości to nod wektorowy, który potrafi coś dodać do- i przeskalować wartość wejściową. Matematycznie jego działanie odpowiada wektorowej operacji SAXPY, gdzie cała grupa danych zostaje przemnożona przez czynnik skalujący, z ewentualnym przesunięciem. Jest to bardzo przydatny rodzaj noda. Nadaje się do korekty i przeskalowywania wielu wartości skalarnych naraz. W materiale wideo pokazuję proste zastosowania, ...