Edytor Nodów: Normalize 4

Normalizacja jest procesem, który proporcjonalnie skaluje dowolny zestaw wartości do zadanego z góry przedziału. W tym przypadku jest to przedział 0-1, zatem dowolna informacja wprowadzona do tego noda zostanie tak przeskalowana, aby znajdować się w standardowym zakresie. Tego typu przeskalowanie doskonale upraszcza operacje na nodach które generują zbyt szeroki zakres danych, np. oglądanie głębi Z ...