Rigid Body: Constraints: Point

Rigid Body: Constraints: Point
Point oznacza dowiązanie punktowe za pomocą sztywnego ramienia, które zaczepione w jednym punkcie może swobodnie się obracać. W materiale wideo przedstawiam constraint o nazwie Point, który potrafi wiązać obiekty podobnie jak gdyby wisiały na sztywnym łączu tworzącym wahadło.

Światło: lampa typu point 5

Wyjaśnienie wszystkich opcji i ustawień, które można zmienić dla lampy typu Point. Jest to prosta lampa punktowa, świecąca we wszystkich kierunkach. Omawiam w tutorialu znaczenie poszczególnych opcji.