Edytor Nodów + Zastosowania: Stabilize2d oraz stabilizacja obrazu ze zdjęć 20

Stabilizacja obrazu 2d oraz przykład zastosowania do zrobienia filmu ze zdjęć. Witam! Przedstawiam tutorial na temat stabilizacji obrazu 2D, a w zasadzie kombinację tutoriala na temat bardzo prostego noda, oraz tutoriala z zastosowaniem stabilizacji do tworzenia filmu ze zdjęć. Zrobiłem 90 zdjęć aparatem fotograficznym – obiektem był pomidor, a następnie używając Blendera połączyłem je w ...

Edytor Nodów: Vector Curves

Krzywe wektorowe to nod skalujący wartości składowych wektora wprowadzonego do noda jako wejście. Na wyjściu dostajemy wektor przeskalowany. Skalowanie lub zmiana wartości odbywa się podobnie jak dla noda RGBCurves, z tym, że zamiast składowych koloru RGB skalujemy rzeczywiste wartości składowych wektora w przestrzeni XYZ.

Edytor Nodów: Vector/Normal

Nod generujący wektor lub iloczyn wektorowy. Posiada wejście wektorowe, oraz dwa wyjścia. Pozwala wygenerować informacje o kierunku w przestrzeni. W tutorialu pokazuję jak taka informacja jest mapowana na informację o kolorze. Wiemy, że w widoku 3D w Blenderze za kierunki w przestrzeni odpowiadają osie XYZ, dodatkowo oznakowane kolorem czerwonym, zielonym i niebieskim. Nod Viewer konwertuje ...

Edytor Nodów: Z-Combine 4

Nod do łączenia obrazów z użyciem głębi. Wykorzystuje informacje o głębi obrazu, aby określić, który fragment zasłania który, dzięki czemu można łączyć obraz ze sceną w pełnym trójwymiarze. Pokazuję także jak zapisać głębię obrazu w pliku, używając formatu OpenEXR.

Edytor Nodów: Tone Map 2

Mapa tonalna redukująca rozpiętość obrazów HDR do zwykłego zakresu dostępnego dla pospolitych plików typu PNG lub JPG. Niestety, końcówkę przerwał mi kot przychodząc z jakimiś pretensjami, ale postanowiłem nie nagrywać wszystkiego od nowa :)