Edytor Nodów: ColorRamp

Zmiana kolorów na podstawie ich położenia na pasku gradientu podobnego do Ramp Shaderów. Nod jest odpowiednikiem ramp shaderów znanych z materiałów i tekstur renderera Blenderowego. Jest to prosty nod, który potrafi zmienić kolory o danej jasności z wejścia. Przydaje się do konwersji kolorów oraz zmiany szerokości gradientów.

Materiały: shadery Specular i Diffuse oraz Ramp 1

Materiał dotyczy rodzajów i ustawień funkcji cieniujących powierzchnie w modelu rozproszonym oraz odbicia bezpośredniego. Przedstawiam wszystkie szczegóły dotyczące Shadera Specular oraz Diffuse, z jakich Blender komponuje bazowy wygląd powierzchni. Shader Diffuse to światło rozproszone na powierzchni. Odpowiada on za podstawowy kolor obiektu. Shader Specular to funkcja obliczająca wygląd światła odbitego od powierzchni padającego bezpośrednio ze ...