Modyfikator solidify 14

Znakomity modyfikator do generowania grubości ścian i wypełniania geometrii. Solidify jest modyfikatorem dodanym na stałe dopiero w Blenderze z serii 2.5+. Jego działanie polega na dodaniu do ścian dodatkowego wymiaru, generując tym samym grubość. Przydatne to bardzo, gdy chcemy szybko wymodelować ściany naczynia, lub jakiegokolwiek obiektu zbudowanego z pojedynczej warstwy ścian. Pod koniec poradnika pokazuję ...