Tekstury: Image Mapping, czyli mapowanie obrazu 2d 3

Jak umieścić teksturę na obiekcie tak, aby powtarzała się lub rozciągała, ewentualnie układała w szachownicę? Oto wyjaśnienie :) Wyjaśniam co robią opcje panelu Image Mapping dostępne dla tekstur bitmapowych. Tekstura obrazka ma określoną powierzchnię, i może ona przykrywać cały obiekt, lub tylko pewne jego fragmenty. Szczegółowe opcje dotyczą sposobu rozciągania tekstury na obiekcie, obszaru który ...