Edytor Nodów: Vector Curves

Krzywe wektorowe to nod skalujący wartości składowych wektora wprowadzonego do noda jako wejście. Na wyjściu dostajemy wektor przeskalowany. Skalowanie lub zmiana wartości odbywa się podobnie jak dla noda RGBCurves, z tym, że zamiast składowych koloru RGB skalujemy rzeczywiste wartości składowych wektora w przestrzeni XYZ.