Edytor Nodów: Map Value 1

Mapowanie wartości to nod wektorowy, który potrafi coś dodać do- i przeskalować wartość wejściową. Matematycznie jego działanie odpowiada wektorowej operacji SAXPY, gdzie cała grupa danych zostaje przemnożona przez czynnik skalujący, z ewentualnym przesunięciem. Jest to bardzo przydatny rodzaj noda. Nadaje się do korekty i przeskalowywania wielu wartości skalarnych naraz. W materiale wideo pokazuję proste zastosowania, ...

Edytor Nodów: Vector Curves

Krzywe wektorowe to nod skalujący wartości składowych wektora wprowadzonego do noda jako wejście. Na wyjściu dostajemy wektor przeskalowany. Skalowanie lub zmiana wartości odbywa się podobnie jak dla noda RGBCurves, z tym, że zamiast składowych koloru RGB skalujemy rzeczywiste wartości składowych wektora w przestrzeni XYZ.

Edytor Nodów: Vector/Normal

Nod generujący wektor lub iloczyn wektorowy. Posiada wejście wektorowe, oraz dwa wyjścia. Pozwala wygenerować informacje o kierunku w przestrzeni. W tutorialu pokazuję jak taka informacja jest mapowana na informację o kolorze. Wiemy, że w widoku 3D w Blenderze za kierunki w przestrzeni odpowiadają osie XYZ, dodatkowo oznakowane kolorem czerwonym, zielonym i niebieskim. Nod Viewer konwertuje ...