Światło świata – czyli World i generowanie oświetlenia rozproszonego 12

Zakładka World oraz światło, które można uzyskać dzięki niej. W tym materiale tłumaczę (wreszcie) nieco dokładniej jak sterować oświetleniem świata, zarówno za pomoca prostych ustawień, jak i tekstury, mapowanej w dodatku w różnych przestrzeniach współrzędnych. Nie skupiam się przy tym wyłącznie na teksturach HDR, chociaż wspominam o nich (będzie o nich osobny tutorial). Tłumaczę też ...