Edytor Nodów: Z-Combine 4

Nod do łączenia obrazów z użyciem głębi. Wykorzystuje informacje o głębi obrazu, aby określić, który fragment zasłania który, dzięki czemu można łączyć obraz ze sceną w pełnym trójwymiarze. Pokazuję także jak zapisać głębię obrazu w pliku, używając formatu OpenEXR.