Rejestracja / Registration

Po co?

Rejestracja na konferencję jest wymagana nawet gdy nie planujesz wygłosić wykładu. Zarejestruj się, abyśmy wiedzieli ile miejsca przygotować, dzięki temu przygotujemy wszystko dla Ciebie. Chcemy wiedzieć kiedy przyjedziesz, czy mówisz po angielsku, itp. Więcej informacji.

For what?

We require conference registration even if don’t plan to deliver a lecture. Please register to inform us how many places should we prepare. Thanks to this we will set up everything for you. We would like to know when you will arrive, if you speak polish, etc. More info.

Wypełnij, aby się zarejestrować / Fill to register

*wymagane / required
Wezmę udział jako / I’d like to participate as *Opcje

Options