Wypisano / Unsubscribed

Adres usunięto z listy.

Twój email został usunięty z listy. Nie otrzymasz żadnej więcej korespondencji od nas, poza jednym, końcowym mailem z potwierdzeniem. Dziękujemy, żegnaj!

unsubscribed

Your address is removed from the list.

Your email was removed from the list. You will not receive any more correspondence from us. Only the last single message is sent with the confirmation. Thank you, bye!