Prosta animacja po trajektorii koła

Ruch po torze kolistym zrobiony za pomocą krzywych ruchu.

W materiale wideo przedstawiam prosty sposób na kontrolę ruchu za pomocą krzywych w Graph Editorze, tworząc ruch po trajektorii kołowej.

A Ty co o tym myślisz?