Rejestracja / Registration

Po co?
Rejestracja na konferencję jest wymagana nawet gdy nie planujesz wygłosić wykładu. Zarejestruj się, abyśmy wiedzieli ile miejsca przygotować, dzięki temu przygotujemy wszystko dla Ciebie. Chcemy wiedzieć kiedy przyjedziesz, czy mówisz po angielsku, itp. Więcej informacji.
For what?
We require conference registration even if don’t plan to deliver a lecture. Please register to inform us how many places should we prepare. Thanks to this we will set up everything for you. We would like to know when you will arrive, if you speak polish, etc. More info.

Wypełnij, aby się zarejestrować / Fill to register

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; } label { font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: 16pt;margin-bottom:0px;padding-bottom:0px; } .asterisk { display:inline;margin:0;padding:0;}
*wymagane / required
Wezmę udział jako / I’d like to participate as *
var fnames = new Array();var ftypes = new Array();fnames[0]=’EMAIL’;ftypes[0]=’email’;fnames[1]=’EMAILCOPY’;ftypes[1]=’text’;fnames[10]=’FNAME’;ftypes[10]=’text’;fnames[2]=’LNAME’;ftypes[2]=’text’;fnames[5]=’PHONE’;ftypes[5]=’phone’;fnames[3]=’WWW’;ftypes[3]=’url’;fnames[6]=’SKAD’;ftypes[6]=’text’;fnames[12]=’LANGS’;ftypes[12]=’text’;fnames[13]=’STATUS’;ftypes[13]=’radio’;fnames[7]=’SUBJECT1′;ftypes[7]=’text’;fnames[4]=’SUBJECT2′;ftypes[4]=’text’;fnames[8]=’ARRIVEDAY’;ftypes[8]=’text’;fnames[9]=’ARRIVALHOU’;ftypes[9]=’text’;fnames[11]=’NOTE’;ftypes[11]=’text’; try { var jqueryLoaded=jQuery; jqueryLoaded=true; } catch(err) { var jqueryLoaded=false; } var head= document.getElementsByTagName(‚head’)[0]; if (!jqueryLoaded) { var script = document.createElement(‚script’); script.type = ‚text/javascript’; script.src = ‚http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js’; head.appendChild(script); if (script.readyState && script.onload!==null){ script.onreadystatechange= function () { if (this.readyState == ‚complete’) mce_preload_check(); } } } var script = document.createElement(‚script’); script.type = ‚text/javascript’; script.src = ‚http://downloads.mailchimp.com/js/jquery.form-n-validate.js’; head.appendChild(script); var err_style = ”; try{ err_style = mc_custom_error_style; } catch(e){ err_style = ‚#mc_embed_signup input.mce_inline_error{border-color:#6B0505;} #mc_embed_signup div.mce_inline_error{margin: 0 0 1em 0; padding: 5px 10px; background-color:#6B0505; font-weight: bold; z-index: 1; color:#fff;}’; } var head= document.getElementsByTagName(‚head’)[0]; var style= document.createElement(‚style’); style.type= ‚text/css’; if (style.styleSheet) { style.styleSheet.cssText = err_style; } else { style.appendChild(document.createTextNode(err_style)); } head.appendChild(style); setTimeout(‚mce_preload_check();’, 250); var mce_preload_checks = 0; function mce_preload_check(){ if (mce_preload_checks>40) return; mce_preload_checks++; try { var jqueryLoaded=jQuery; } catch(err) { setTimeout(‚mce_preload_check();’, 250); return; } try { var validatorLoaded=jQuery(„#fake-form”).validate({}); } catch(err) { setTimeout(‚mce_preload_check();’, 250); return; } mce_init_form(); } function mce_init_form(){ jQuery(document).ready( function($) { var options = { errorClass: ‚mce_inline_error’, errorElement: ‚div’, onkeyup: function(){}, onfocusout:function(){}, onblur:function(){} }; var mce_validator = $(„#mc-embedded-subscribe-form”).validate(options); $(„#mc-embedded-subscribe-form”).unbind(‚submit’);//remove the validator so we can get into beforeSubmit on the ajaxform, which then calls the validator options = { url: ‚http://polskikursblendera.us5.list-manage.com/subscribe/post-json?u=afc90cb4cabc38b06ed2eaf88&id=b73835ed6f&c=?’, type: ‚GET’, dataType: ‚json’, contentType: „application/json; charset=utf-8″, beforeSubmit: function(){ $(‚#mce_tmp_error_msg’).remove(); $(‚.datefield’,’#mc_embed_signup’).each( function(){ var txt = ‚filled’; var fields = new Array(); var i = 0; $(‚:text’, this).each( function(){ fields[i] = this; i++; }); $(‚:hidden’, this).each( function(){ var bday = false; if (fields.length == 2){ bday = true; fields[2] = {‚value’:1970};//trick birthdays into having years } if ( fields[0].value==’MM’ && fields[1].value==’DD’ && (fields[2].value==’YYYY’ || (bday && fields[2].value==1970) ) ){ this.value = ”; } else if ( fields[0].value==” && fields[1].value==” && (fields[2].value==” || (bday && fields[2].value==1970) ) ){ this.value = ”; } else { if (/\[day\]/.test(fields[0].name)){ this.value = fields[1].value+’/’+fields[0].value+’/’+fields[2].value; } else { this.value = fields[0].value+’/’+fields[1].value+’/’+fields[2].value; } } }); }); return mce_validator.form(); }, success: mce_success_cb }; $(‚#mc-embedded-subscribe-form’).ajaxForm(options); /* * Translated default messages for the jQuery validation plugin. * Locale: PL */ jQuery.extend(jQuery.validator.messages, { required: „To pole jest wymagane.”, remote: „Proszę o wypełnienie tego pola.”, email: „Proszę o podanie prawidłowego adresu email.”, url: „Proszę o podanie prawidłowego URL.”, date: „Proszę o podanie prawidłowej daty.”, dateISO: „Proszę o podanie prawidłowej daty (ISO).”, number: „Proszę o podanie prawidłowej liczby.”, digits: „Proszę o podanie samych cyfr.”, creditcard: „Proszę o podanie prawidłowej karty kredytowej.”, equalTo: „Proszę o podanie tej samej wartości ponownie.”, accept: „Proszę o podanie wartości z prawidłowym rozszerzeniem.”, maxlength: jQuery.validator.format(„Proszę o podanie nie więcej niż {0} znaków.”), minlength: jQuery.validator.format(„Proszę o podanie przynajmniej {0} znaków.”), rangelength: jQuery.validator.format(„Proszę o podanie wartości o długości od {0} do {1} znaków.”), range: jQuery.validator.format(„Proszę o podanie wartości z przedziału od {0} do {1}.”), max: jQuery.validator.format(„Proszę o podanie wartości mniejszej bądź równej {0}.”), min: jQuery.validator.format(„Proszę o podanie wartości większej bądź równej {0}.”) }); }); } function mce_success_cb(resp){ $(‚#mce-success-response’).hide(); $(‚#mce-error-response’).hide(); if (resp.result==”success”){ $(‚#mce-‚+resp.result+’-response’).show(); $(‚#mce-‚+resp.result+’-response’).html(resp.msg); $(‚#mc-embedded-subscribe-form’).each(function(){ this.reset(); }); } else { var index = -1; var msg; try { var parts = resp.msg.split(‚ – ‚,2); if (parts[1]==undefined){ msg = resp.msg; } else { i = parseInt(parts[0]); if (i.toString() == parts[0]){ index = parts[0]; msg = parts[1]; } else { index = -1; msg = resp.msg; } } } catch(e){ index = -1; msg = resp.msg; } try{ if (index== -1){ $(‚#mce-‚+resp.result+’-response’).show(); $(‚#mce-‚+resp.result+’-response’).html(msg); } else { err_id = ‚mce_tmp_error_msg’; html = ‚
‚+msg+’
‚; var input_id = ‚#mc_embed_signup’; var f = $(input_id); if (ftypes[index]==’address’){ input_id = ‚#mce-‚+fnames[index]+’-addr1′; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else if (ftypes[index]==’date’){ input_id = ‚#mce-‚+fnames[index]+’-month’; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else { input_id = ‚#mce-‚+fnames[index]; f = $().parent(input_id).get(0); } if (f){ $(f).append(html); $(input_id).focus(); } else { $(‚#mce-‚+resp.result+’-response’).show(); $(‚#mce-‚+resp.result+’-response’).html(msg); } } } catch(e){ $(‚#mce-‚+resp.result+’-response’).show(); $(‚#mce-‚+resp.result+’-response’).html(msg); } } }

Opcje

Options

ID: 2687

A co Ty o tym myślisz?

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *