Spring – nowy film!

Otrzymałem dziś wiadomość od samego Francesco z Blender Institute, w której zaprosił wszystkich nas na premierę nowego filmu, nad którym Blender Animation Studio pracowało prawie dwa lata, rozwijając jednocześnie Blendera. Oto list, a tłumaczenie pod spodem: Hi, Today is Spring premiere day! The short film we have been working on since October 2017 will finally be out there in the world, and we are beyond excited about this.

Let’s watch SPRING together!

Today at 3PM UTC Spring will go live. It will be a LIVE PREMIERE, which means that we can already hang out on YouTube and watch it at the same. Spread the news and let’s make it an epic moment! Spring Live Premiere

Production Logs

If you want to relive the key moments of the production, you can binge-watch the Production Logs on the Blender Cloud YouTube Channel.

Upcoming Tutorials

The only thing that gets everyone more excited than the Spring premiere is of course Blender 2.8. While it’s still under development, there is already plenty of training content available online. Imgur On Blender Cloud we started publishing some really cool training material: Upcoming training

Stay up to date

Make sure you check out the Blender Cloud for regular updates on the current projects. That’s it for this month, see you next time! Francesco and the Blender Cloud Team  

OK, teraz tłumaczenie:

Cześć, dziś jest dzień premiery Spring! Krótki film nad którym pracowaliśmy od sierpnia 2017 roku jest w końcu wypuszczony na świat, i jesteśmy tym bardziej niż podnieceni.

Obejrzyjmy SPRING razem!

Dziś o godzinie 15 UTC Spring zostanie puszczony na żywo. Będzie to premiera na żywo, co znaczy, że możemy już siąść na Youtubie i obejrzeć go razem. Rozgłoście tę nowiną i niech to będzie epickie wydarzenie!

Notatki produkcyjne

Jeżeli chcesz przeżyć kluczowe momenty produkcji, możesz obejrzeć Production Logs na kanale  Kanale Youtube Chmury Blendera.

Nadchodzące poradniki

Jedyna rzecz, która cieszy wszystkich bardziej niż Spring to Blender 2.8. Chociaż jest on ciągle w trakcie rozwoju, jest już sporo poradników dostępnych online. W Chmurze Blendera rozpoczęliśmy publikowanie paru naprawdę wspaniałych materiałów:

Bądź na czasie

Sprawdź  Blender Cloud aby nie przegapić regularnie dodawanych informacji na temat bieżących projektów. To wszystko w tym miesiącu, widzimy się następnym razem! Francesco i Zespół Blender Cloud