aside Stabilny Blender w Lipcu!

Wiadomości, które można przeczytać na stronie https://code.blender.org/2019/04/2-80-release-plan/ są bardzo obiecujące – plan jest taki, aby Blender w wersji stabilnej ukazał się w Lipcu!

Oto tłumaczenie wpisu ze strony deweloperów:

Podczas spotkania warsztatowego „Homestretch” uzgodniono następujący plan wydania Blendera:
  • Połowa Maja: zakończenie prac nad funkcjami pozostałymi do zrobienia i poprawki interfejsu użytkownika (lista zadań jest na developer.blender.org). Są to względnie proste zmiany do zaprojektowania lub dodatki które naprawdę uzupełniają nowe funkcjonalności.
  • Pierwszy tydzień Czerwca: deweloperzy skupią się na aktualizacji podręcznika użytkownika w dziedzinach, które rozwijają.
  • Środek Czerwca: poprawienie wszystkich błędów z wysokim priorytetem. Inne błędy także mogą zostać naprawione, ale te, które oznakowano jako „wysoki priorytet” będą tymi, które uznamy za najważniejsze i blokujące dalsze prace.
  • Lipiec: wydanie wersji 2.80.
Główny zespół programistów skupi się w pełni na priorytetach związanych z 2.80 w nadchodzących miesiącach. Zmiany zewnętrzne (łatki – ang. patches) będą musiały poczekać; zachęcamy deweloperów pracujących nad nowymi funkcjami, aby wypolerowali je w pełni tak aby mogły ukazać się wraz z następnym wydaniem. Po wydaniu 2.80 będziemy się trzymać ustalonego grafiku wydań. Oznacza to, że wersja 2.81 będzie wydana trzy miesiące później. Jest wiele wspaniałych dodatków i łat w trakcie rozwoju lub prawie gotowych do włączenia (np. UDIM), ale ich publikowanie teraz zbytnio opóźniłoby wydanie wersji 2.80.