Location

Cóż może być tajemniczego w położeniu obiektu? Wyjaśniam to ponad pół godziny – przechodząc od spraw prostych do bardzo zaawansowanych, a potem znowu do prostych. Sami możecie zobaczyć!

Spis treści:

 1. Narzędzie Move – 00:36
 2. Wyświetlanie zmiany współrzędnych – 00:47
 3. Anulowanie transformacji podczas przesuwania – 01:00
 4. Przesuwanie w płaszczyźnie ekranu – 01:26
 5. Grab – klawisz G – 01:50
 6. Move to Collection – 01:59
 7. Jednostka siatki – 02:44
 8. Współrzędne położenia obiektu – 03:04
 9. Przesuwanie za pomocą suwaków – 03:15
 10. Wpisywanie współrzędnych – 03:43
 11. Wpisywanie przesunięcia lokalnego – 04:11
 12. Ustawianie kostki w położeniu np. [3,3,-3] – 05:25
 13. Reset transformacji przesunięcia – 05:45
 14. Przesunięcie typu „Invalid” – 06:21
 15. Przykład Simple Input (zamiast Advanced) – 08:03
 16. Ograniczenia Simple Input – 08:54
 17. Wprowadzenia wyrażeń matematycznych – 09:54
 18. Liczba Pi – 10:17
 19. Pierwiastek z dwóch – 10:30
 20. Zaawansowany „Numeric Input” – 10:46
 21. Zapisywanie konfiguracji – 11:44
 22. Jednoczesna edycja wielu współrzędnych – 12:42
 23. Położenie bezwzględne w układzie globalnym – 13:47
 24. Delta Transform – 14:01
 25. Przesuwanie animacji kluczowanej bezwzględnie – 15:09
 26. Przykład animacji – 15:19
 27. Dodanie keyframe do położenia – 15:32
 28. Keyframe’y blokują zmianę położenia – 16:08
 29. Przesuwanie animowanej kostki – nie działa – 16:60
 30. Przesuwanie animacji za pomocą Delta Transform – 17:14
 31. Usuwanie keyframes – 17:55
 32. Zmiana położenia z poziomu Pythona – 18:27
 33. Panel Scripting – 19:22
 34. Wpisywanie D.objects[„Cube.001”].location – 19:60
 35. Wektor położenia – 20:16
 36. Zmiana elementu wektora location – 20:59
 37. Przesuwanie we współrzędnych lokalnych – 23:56
 38. Manipulator osi globalnych – 24:20
 39. Przesunięcia globalne w układach nieglobalnych – 25:11
 40. Ruch skokowy po siatce – 26:04
 41. Przesuwanie skokowe z 10 razy mniejszym skokiem – 27:17
 42. Snapping i ustawianie w siatce – 28:10
 43. Shift + S = snapping – 28:25
 44. Położenie centrum obiektu – 29:47
 45. Przesuwanie siatki z nieruchomym centrum – 30:10
 46. Czym jest obiekt – 30:43
 47. Przesuwanie tylko środka obiektu – 31:53
 48. Trasformowanie tylko centrów (origins) – 32:24
 49. Przesuwanie obiektów typu Parents – 33:13
 50. Parentowanie – 33:45
 51. Transform only Parents – 35:19
 52. Manipulatory do przesuwania w płaszczyznach – 36:45
 53. Skróty klawiatury do przesunięć w dwóch osiach na raz – 38:13
  Zapraszam do oglądania:

A co Ty o tym myślisz?

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *