Rotation

Rotacja to inaczej obracanie obiektów, dzięki czemu ustawione są inaczej w przestrzeni. Mogą przy tym zmieniać położenie lub orientację. Zapoznaj się z podstawami i pewnymi bardziej złożonymi aspektami rotacji! Spis treści:
 1. Narzędzie Rotation – 00:22
 2. Widget do obracania – 00:46
 3. Viewport rotation – 01:12
 4. Trackball rotation – 01:21
 5. Klawisz aktywujący obroty – 01:33
 6. Wpływ położenia myszy na obroty – 01:50
 7. Spowolnienie obrotów z Shift – 02:34
 8. Różnica między View i Trackball Rotation – 03:08
 9. Aktywacja obrotów z klawiatury – 03:59
 10. Obrót o zadany kąt – 04:20
 11. Czym jest obrót – 05:05
 12. Kolejność obrotów XYZ – 05:08
 13. Zmienność orientacji zależnie od kolejności osi obrotu – 07:10
 14. Axis angle – 08:47
 15. Kwaterniony – 09:47
 16. Pobieżne zasygnalizowanie na czym polega Gimbal Lock – 11:24
 17. Opis kwaternionów – 12:31
 18. Możliwość transformacji tylko położenia – 13:34
 19. Obrót obiektów wokół siebie bez rotacji – 14:37
 20. Powtórzenie znanych faktów o klawiszologii – 15:42
 21. Obrót lokalny w grupie obiektów – 16:08
 22. Tuning obrotu z Ctrl + Mysz – 16:48
 23. Obrót aktywny w zaznaczeniu – 17:13
 24. Obrót wszystkich obiektów w zaznaczeniu – 17:51
 25. Resetowanie obrotu – 18:33
 26. Reset położenia (przypomnienie) – 18:40
 27. Obrót wg Median Point – 19:18
 28. Orientacje transformacji – 19:35
 29. Individual origins – 20:15
 30. Active element – 20:46
 31. Rotacja wg 3d cursor – 21:17
 32. Bounding box center – 21:50
 33. Usuwanie i dodawanie adnotacji – 23:51
 34. Delta Rotation – 24:29
Zapraszam do oglądania, film dostępny jest na YT:    

A co Ty o tym myślisz?

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *