Rigid Body: Gęstość

Gęstość obiektów jest ważną cechą fizyczną, którą musimy uwzględnić w symulacjach. Dzięki odpowiedniemu doborowi gęstości nasze obiekty będą miały mniejszą lub większą masę, przy zachowaniu tej samej objętości, co wpływa znacznie na stabilność symulacji. Najstabilniejsze symulacje otrzymuje się w tym systemie wtedy, gdy masy obiektów są ze sobą porównywalne, to znaczy, różnice nie przekraczają rzędu... zobacz całość