Animacja

Kurs poziomu 2

Animacja jest bardzo obszernym tematem, dlatego potrzebujesz dobrze ugruntowanych podstaw. W tym Kursie możesz nauczyć się, jak wykonać proste animacje oraz poznasz zasady pracy z edytorami animacji dostępnymi na różnych poziomach szczegółowości. Ten kurs jest konieczny do zrozumienia innych kursów, takich jak obróbka wideo lub tworzenie efektów specjalnych, zatem nie żałuj czasu i postaraj się dobrze opanować prezentowany tutaj materiał. Aby treści w tym Kursie były zrozumiałe, potrzebujesz ukończyć Kurs Podstawowy Poziomu 1. Inne, przydatne kursy to na przykład Kurs Podstawowy Poziomu 2, ale nie jest on obowiązkowy. W spisie tematów Kursu możesz zauważyć elementy, które nie prowadzą do poradnika. Oznacza to, że dane tematy są jeszcze w przygotowaniu i mogą pojawić się któregoś dnia.  
1. Podstawy animacji w Blenderze
 • Wstęp do animacji
 • Co można animować w Blenderze
 • Okno czasu (Timeline)
 • Okno edytora krzywych (Graph Editor/Drivers)
 • Rodzaje interpolacji krzywych ruchu
 • Modyfikatory krzywych ruchu
  • szum
  • funkcja wbudowana
  • generator wielomianowy
  • kontrola obwiedni
  • cykliczność i ekstrapolacja
  • interpolacja krokowa
  • ograniczenia
  • funkcje w Pythonie
 • Wypiekanie, czyszczenie i zarządzanie krzywymi ruchu
 • Okno kluczy i akcji (Dopesheet/Action Editor)
 • Zarządzanie akcjami, biblioteka akcji
 • Wstęp do Nieliniowego Edytora Akcji (NLA)
 • Obiekty powiązane i układy odniesienia
 • Animacja obiektów w relacji zależności hierarchicznej (Forward Kinematics)
 • Animacja 2D za pomocą ołówka woskowego (Gerase Pencil)
 
Animacja to znacznie więcej niż obraz nieruchomy. W Blenderze jest to jedna z wielkich rzeczy, które ten program może wspierać. Jest to także jedna z najbardziej złożonych funkcji tego programu. Ilość informacji, które należy opanować i przyswoić jest po prostu ogromna, a do tego, aby być dobrym animatorem potrzeba także doświadczenia oraz nieco talentu. Istnieją różne szkoły animacji, i różne jej rodzaje. Koncentrujemy się tutaj na typowo rozumianej animacji 3D wykonywanej w programie komputerowym, ale oprócz tego możliwe jest zrobienie animacji różnych rodzajów. W tym Kursie omawiam podstawy technologiczne związane z samym Blenderem, oraz nieco więcej na temat samej ideologii związanej z animowaniem.  
2. Przypadki łatwe i trudne
Część technologiczna zawiera wprowadzenie do nowych obszarów edycyjnych oraz wyjaśnienia do czego służą narzędzia takie jak krzywe ruchu, klatki kluczowe, lub akcje. Interfejs Blendera jest w tej dziedzinie bardzo bogaty a sporo funkcji zostało w przemyślany sposób ukrytych. Mimo to nie jest łatwo ogarnąć ten ogrom, dlatego zalecam uważne studiowanie wszystkich poradników. Warto zwrócić uwagę na to, jak wykonuje się proste animacje, w szczególności takie, które zgodne są z przyjętymi w studiach Disneya zasadami.
3. Jak zrobić dobre animacje?
 • Proces tworzenia animacji (workflow)
 • 12 podstawowych zasad animacji wg. Disneya:
  1. zgniatanie i rozciąganie
  2. wyprzedzanie
  3. inscenizacja
  4. rysowanie progresywne lub w pozycjach kluczowych
  5. nakładanie się i podążanie za akcją
  6. rozpędzanie i zwalnianie
  7. ruch po krzywych
  8. akcje drugoplanowe
  9. taktowanie
  10. wyolbrzymianie
  11. uprzestrzennienie
  12. urok osobisty
Część ideologiczna mówi nieco więcej o samej animacji. Pewne podstawy trzeba znać aby wiedzieć jak zrobić ruch animowany. Okazuje się, że tych zasad jest sporo, zostały one dobrze poznane i wypróbowane przez wiele lat w tak wielkich i starych studiach jak choćby Disney. Zależnie od stylu i przeznaczenia animacji zmienia się sposób pracy nad nią, i wykorzystanie wiadomości niezbędnych dla animatorów pracujących w klasyczny sposób może bardzo pomóc także tym, którzy za swój warsztat mają Blendera. Ten kurs to kurs tematyczny przeznaczony tylko na animację w ujęciu ogólnym. Jest to też kurs podstawowy dla samej animacji. Korzystając z niego uzyskasz lepsze zrozumienie szkoleń z zakresu obróbki wideo lub montażu, a także w dziedzinach takich jak symulacje lub tworzenie efektów specjalnych. Animacja postaci ludzkich przy wykorzystaniu szkieletów i rusztowań jest wydzielona w osobny kurs, który możesz studiować po ukończeniu tego.
 
ID: 4775